Söker du familjehem

VÄLKOMMEN TILL VÄRMLAND ASSISTANS!


Om personalen


Vi på Värmland Assistans är utbildade socionomer. Vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/ungdomar och vuxna samt behandlingsarbete med barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi är ambitiösa, engagerade och har tillsammans många års erfarenhet inom socialt arbete. Vi har utbildning i Barns behov i centrum (BBIC), Signs of Safety, Active Parenting, Repulse, grundutbildning och fördjupningsutbildning i motiverande samtal (MI).


För oss är matchning mellan barn/ungdom och familj grunden för en trygg och stabil placering. Därför är det viktigt för oss att kunna tillgodose era önskemål utifrån barnet/ungdomens behov. Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda. Vi utgår från BRA-fam samt BBIC. Vi ger familjehemmen goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag genom att göra en noggrann matchning, hålla en bra kvalité på vår handledning och erbjuda en hög tillgänglighet.       Vi arbetar utifrån värdegrunderna: Värme - Omtanke - Trygghet - Kompetens - Flexibilitet - Kvalitet
Detta erbjuder vi


 • Utredda, stabila och kompetenta familjehem
 • Familjehem för både kortare och längre placeringar
 • Familjehem med olika bredd och bakgrund
 • Noggrann matchning görs mellan familjehem och barn/ungdom för ökad trygghet och stabilitet
 • Medverkan vid externa möten kring barnet/ungdomen vid behov eller önskemål
 • Regelbunden återkoppling mellan familjehem och socialtjänst under placeringstiden
 • Vid behov av avlastning för familjehem eller omplacering medverkar vi till att hitta en lämplig lösning
 • Medverkar vid placeringstillfällen (om så önskas)
 • Från och med januari 2018 har vår verksamhet tillståndsbevis från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vilket är ett viktigt led i att kvalitetssäkra familjehemsvården
Riktlinjer för rapportering till uppdragsgivare


 • Familjehemskonsulenterna har inte enskilda samtal med eller gör bedömningar av den placerade ungdomen/barnet
 • Vi utgår från etiska principer och riktlinjer som handledare, och lämnar inte ut detaljer och information som familjehemmen tar upp i handledning (gäller dock inte anmälningsskyldigheten enligt 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen)
 • Vi skriver inte genomförande- eller vårdplan (vi kan medverka) och rapporterar inte annat än uppdraget och insatsen vi gör för våra familjehem (t. ex genom månadsrapporter). Denna policy har vi utifrån att vi anser att det placerande barnet/ungdomens rättsäkerhet ska tillvaratas i allra högsta grad och att då myndighetsutövningen bör genomföras av myndighet


Vi har i dagsläget lediga familjehem i Värmland - kontakta oss gärna för mer information!

Vid placeringsförfrågningar ring 0739-42 66 26, 072-009 06 62

VÄRMLAND ASSISTANS AB   Sandbäcksgatan 7

653 40 Karlstad

Organisationsnr: 556944 -1065

KONTAKTA OSS

Telefon:  054-820 10 10


Vid placeringsförfrågningar:

0739-42 66 26, 072-009 06 62INTRESSEANMÄLAN

Vill du göra skillnad, engagera dig för ett barn eller en ungdom som är i behov av ett  familjehem?


Då är du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail:

linn@varmlandassistans.se

054-820 10 12

Copyright © 2017 Värmland Assistans AB