För familjehem

Att bli familjehem

Det viktigaste för att bli familjehem är att känna att ni har tid, engagemang och utrymme. Med utrymme menas både känslomässigt och i bostaden. Som familjehem ska ni erbjuda en trygg och stabil hemmiljö med värme och omtanke. Ni kan vara ensamstående, sambo, särbo med eller utan barn. Vi välkomnar alla kulturella bakgrunder och familjekonstruktioner, så länge det finns tid, engagemang och välvilja. Det är viktigt att det finns plats och rum för en ny familjemedlem i hemmet. Att arbeta samtidigt som ni är familjehem ses inte som ett hinder så länge det finns tid till att helhjärtat engagera sig i uppdraget som familjehem. I uppdraget som familjehem behöver ni vara inställda till ett positivt samarbete med socialtjänst, familjehemskonsulenter samt övriga aktörer och nätverk kring barnet/ungdomen. Familjen ska inte stå inför några större förändringar inom den närmsta framtid inför placering då det placerade barnet/ungdomen är i behov av trygghet och stabilitet. Om intresse finns att bli familjehem görs efter en första bedömning, registerkontroll på alla familjemedlemmar över 18 år i hemmet samt ett första hembesök. Registerutdrag från: Polismyndigheten, Socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten,Transportstyrelsen och Försäkringskassan kommer vi begära in från er. Sedan görs en bedömning om en familjehemsutredning blir aktuell. Under utredning kommer vi även inhämta referenser. Vi arbetar utifrån en standardiserad bedömningsmetod som heter BRA-fam då vi gör bedömning för rekrytering av familjehem.


Att vara familjehem

Det kan både vara påfrestande och utmanande att vara familjehem, samtidigt som det är utvecklande, berikande och ger glädje tillbaka. När ett barn/ungdom placeras i ett familjehem kan det ta tid att lära känna och anpassa sig till varandra. Som familjehem behövs tålamod och förståelse för att kunna hantera den nya situationen i familjen. Barnet/ungdomen ska ges rätta förutsättningar och stöd för att finna sig tillrätta i sitt nya hem. Familjehemmet ska tillgodose barnet/ungdomens dagliga omsorg och hälsa. Familjehemmet ska även ge stöd med rutiner i vardagen, läxhjälp, fritidsaktiviteter och samtal.


Detta erbjuder vi

-Tät och kontinuerlig kontakt

-Handledning, utbildning, råd och stöd, med stor tillgänglighet

-Anpassat stöd efter behov

-Ersättning för uppdraget består av ett arvode samt en skattefri omkostnadsersättning

-Bistå med tolk om situationen kräver (arabiska, persiska, dari, kurdiska)


Detta förväntar vi oss av er som familjehem

-Att ni är beredda att samarbeta med familjehemskonsulenterna på Värmland Assistans och ha regelbunden kommunikation i frågor som rör det placerade barnet/ungdomen. Samt är beredda att ta emot regelbunden handledning och utbildning av familjehemskonsulenterna

-Att ni är beredda att samarbeta med det placerade barnet/ungdomens biologiska nätverk och är ett stöd i deras kontakt och relation

-Att ni undviker att tala illa om barnets/ungdomens ursprungsfamilj och stöttar barnet/ungdomen i att hantera sina känslor i samband med kontakt/besök hos eller av de biologiska föräldrarna eller andra viktiga personer i barnets/ungdomens nätverk

-Många av de barn/ungdomar som placeras lider av en bristfällig skolgång så är det viktigt att ni har intresse och engagemang och kan stötta barnet/ungdomen i skolarbetet och i skolgången som helhet

- Att ni under året planerar för större inköp som t.ex. resor, cykel m.m.utifrån det belopp ni erhåller varje månad inom ramen för den ersättning som betalas ut av oss till er


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utvecklat en nationell tjänst: FamiljehemSverige.se, där du kan göra ett test för att se om du är redo att vara familjehem. Testet hittar du härFeedback från våra familjehem: ”Rekommenderar Värmland Assistans varmt. De är väldigt mån om barnen och lättillgängliga”, Bemötandet från Värmland Assistans har varit jättefint, ärligt och varmt”, ”Väldigt bra, respektfullt bemötande", "Trevligt bemötande, alltid tillgängliga på telefon och mycket bra bollplank", "Är utomordentligt nöjd med Värmland Assistans arbete"

VÄRMLAND ASSISTANS AB   Sandbäcksgatan 7

653 40 Karlstad

Organisationsnr: 556944 -1065

KONTAKTA OSS

Telefon:  054-820 10 10


Vid placeringsförfrågningar:

0739-42 66 26, 072-009 06 62INTRESSEANMÄLAN

Vill du göra skillnad, engagera dig för ett barn eller en ungdom som är i behov av ett  familjehem?


Då är du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail:

linn@varmlandassistans.se

054-820 10 12

Copyright © 2017 Värmland Assistans AB